Trenażery przemysłoweFire trainers   |   Wyposażenie wężowni   |   software   |   Technical Support   |   Szkolenia

EGERIA oferuje pojedyńcze symulatory pożarowe, jak również rozwiązania przystosowane do potrzeb poligonów szkoleniowych, włączając:
-infrastrukturę
- system składowania i dostaw LPG
- ujęcie wody
- oczyszczalnię
- zasilanie
 
Symulatory/systemy:
- Instalacja technologiczna z przepompownią
- Terminal przeładunkowy z instalacją rurową
- Budynek mieszkalny
- HazMat – materiały niebezpieczne
- Stacja generatorowa
- Głowica odwiertu
- Cysterna kolejowa
- Kolumna rektyfikacyjna
- Zbiorniki podziemne
- Separator
- Skraplacz
- Rozgałęziony przewód rurowy
- Platforma na morzu-helikopter
- Zbiorniki
- Przepompownia paliwowa
- Kompleks SCBA
 

Polecamy: HAZMAT TANKER FIRETRAINER® O-100

Mobilny Trenażer-Cysterna O-100 symuluje dwa rozległe pożary rozlanego paliwa, pożar kołnierza, pożar zaworu ciśnieniowego, jak również scenariusze innych przecieków.

Trenażer O-100 jest idealnym rozwiązaniem dla treningu służb ratowniczo gaśniczych zarówno miejskich, jak i lotniskowych oraz wojskowych. Symuluje pożar cysterny, awarii przy cysternie oraz zdarzeń w wyniku ataków terrorystycznych. System jest w pełni mobilny, pozwala na trening w różnych miejscach. 


Do you find our business interesting? If you wish to become a partner or partake in our offer please do not hesitate to...