About us

EGERIA GROUP od momentu założenia w 1989 r. koncentruje swoją działalność na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Na bazie współpracy ze służbami ratowniczymi EGERIA wyspecjalizowała się w dostawach zaawansowanego technicznie wyposażenia.

Od początku istnienia, firma realizuje projekty w zakresie sprzętu ochrony ratowniczej, a od 2005 r. specjalizuje się również w detekcji skażeń CBRNE: wyposażyliśmy profesjonalne pojazdy do detekcji skażeń między innymi dla Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Osobnym obszarem aktywności firmy jest zagadnienie profesjonalnych szkoleń adresowanych do służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lotniskowych Straży Pożarnych czy Zakładowych Straży Pożarnych w największych zakładach przemysłowych. Posiadamy referencje z Orlenu, LOTOSu, Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu czy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

EGERIA jest dystrybutorem takie sprzętu jak: trenażer pożarowy, komora rozgorzeniowa, komora dymowa, trenażer gaśniczy, trenażer gaśnicowy, symulator pożarowy, symulator ogniowy, trenażer ogniowy.

EGERIA jest również producentem trenażera gaśnicowego "EGERIA TG-8", przeznaczonego do praktycznych szkoleń z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Od 2012 roku EGERIA zrealizowała kilka projektów w ramach pomocy rozwojowej dla Ukrainy (program Polska Pomoc) finansowanej i koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W ramach w/w projektów przeszkolono ponad 800 strażaków z Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie oraz Jednostek Straży Pożarnej z całej Ukrainy. Szkolenia zostały zrealizowane za pomocą mobilnego trenażera pożarowego ML 2000, do niedawna jedynego w Polsce, oferującego najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne stosowane na świecie i służące stworzeniu realnych warunków pożarowych. Dostarczono sprzęt ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt do obsługi sprzętu ODO. Odremontowano i wyposażono strażnice OSP w obwodzie Chmielnickim oraz udzielono pomocy w stworzeniu systemu ratowniczo-gaśniczego i struktury OSP.

 

Zainteresowanie żeglarskie założyciela i Prezesa firmy, Andrzeja Sławomira Woźniaka, zaowocowało kilka lat temu rozpoczęciem startów w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w klasie DZ, w których załoga EGERII kilkakrotnie stawała na podium - trzykrotnie zdobywając Mistrzostwo Polski. EGERIA jest również organizatorem regat żeglarskich służb ratowniczych Egeria Cup.

Referencje

Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.

"(...) W dniach 10-11 września 2012 r. odbyło się szkolenie praktyczne strażaków Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w Porcie Lotniczym "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o., w którym wykorzystany został mobilny trenażer pożarowy EGERIA ML 2000. (...)"

  Czytaj więcej »

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

"(...) firma EGERIA Sp. z o.o. ul. Puławska 392, 02-845 Warszawa w 2014 r. w ramach zamówienia publicznego zrealizowała zamówienie na naprawę i konserwację mobilnej komory rozgorzeniowo-dymowej (...)"

  Czytaj więcej »

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

"(...) W roku 2012 firma EGERIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 392, 02-845 Warszawa dostarczyła 4 szt. zdalnych spektrometrów w podczerwie do wykrywania obłoków gazowych i par - przyrząd RAPID (...)"

  Czytaj więcej »

Oddział Wojewódzki Związku ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

"(...) EGERIA szkoliła w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w programach operacyjnych Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na terenie naszego województwa dla OSP (...)"

  Czytaj więcej »

Wójt Gminy Gródek

[...] w dniu 18 października 2017r. Egeria brała udział w realizacji programu szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski i Litwy, z udziałem trenażera pożarowego ML 2000.

  Czytaj więcej »

Partnerzy
Do you find our business interesting? If you wish to become a partner or partake in our offer please do not hesitate to...